Afdelings

Pre-Primer

Skool Grondslag

Ons het in Januarie 2011 ‘n Pre Primêre afdeling begin. Ons het opgeleide Pre-Primêre onderwyseresse wat die kleuters spelender wys voorberei vir skool. Skoolgereedheid is essensieel. Dit bepaal of die kind kan regkom in Gr 1 al dan nie.

Junior-Primer

Gr 1-4

In Gr 1 – 4 is ons klasse so 25 leerders per klas. 3 klasse per graad. Die onderwyseresse is opgeleide grondslagfase onderwyseresse met Afrikaans as moedertaal. Engels word aangeleer met behulp van die “sound reading system”. As die kind in sy moedertaal onderrig word het hy /sy ‘n voordeel.

Senior Primer

Gr 5-7

In Gr 5 – 7 is die onderwysers al klaar meer gespesialiseerd. Daar is spesifieke Wiskunde, Wetenskap en Taal onderwysers. Ons sorg dat die onderwyser wat die beste gekwalifiseer is, met die meeste ondervinding in ‘n spesifieke vak, die vak onderrig. Daar is baie kontrole om te sorg dat ons werk op standaard is.