Regulasies

Skoolreëls

Ouers, kinders en onderwysers behoort almal trots te wees op ons Skool en moet dit toon deur onder andere die volgende te gehoorsaam.
Soos die Woord leer:  “Moenie aan ‘n ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie”

Skoolgronde:

Dit word van die leerlinge van die Skool verwag om:

 1. Eerbied en respek te betoon teenoor ons meerderes.
 2. Die skoolterrein en geboue skoon en netjies te hou.
 3. Nie die skoolgrond gedurende skoolure sonder toestemming van die Skoolhoof te verlaat nie.
 4. Om nie vuiltaal te gebruik of deel te hê aan rowwe speletjies en afknouery nie.
 5. Fietse word op die skoolgronde gestoot. Die geld ook gedurende sportbywoning namiddae.
 6. Om van hekke gebruik te maak en nie oor of op betonheinings te klim nie, ook nie op die dak van die Skool nie.
 7. Nooit ‘n plant of boom beskadig nie.8. Nie kougom op die skoolterrein te bring nie – of dit in die bus te eet nie.
 8. Geen privaatverkope word op gronde toegelaat nie. Neem deel aan die entrepreneursdae wat skool bied.

Klaskamers en gange

 1. Die hoofingang en gang voor die kantore word nie vir klaswisseling gebruik nie.
 2. Leerlinge beweeg nie voor skool, pouses en na skool in gange of klaskamers of die saal rond sonder toestemming van ‘n onderwyser nie.
 3. Wanneer klasse wissel, loop leerlinge in ‘n enkelry.
 4. Probeer om nie swart merke op die teëls te laat nie. Die swart skoene met dik skole is lief om merke te maak.
 5. Die speelarea van die Pre-primêr is verbode gebied.
 6. Niks mag in die skoolsaal verkoop of geëet word nie.
 7. Kinders mag geen speelgoed en troeteldiere skool toe bring nie.
 8. Niemand mag ‘n sellulêrefoon skool toe bring nie. Met sportuitstappies is selfone toelaatbaar nie op opvoedkundige toere nie.

Kleredrag

Leerlinge dra slegs voorgeskrewe skooldrag en sorg dat dit netjies en skoon is. Nuwe inskrywings kry ‘n maand tyd om regte skooldrag aan te koop. Sportdrag is verpligtend. Die eerse en laaste dag van skool trek leerlinge volledige skooldrag aan. Verjaardagkinders mag gewone klere aantrek slegs op die Vrydag na sy/haar verjaardag. Prefekte mag nie op ‘n Maandag gewone klere (vir verjaardag) aantrek nie.

 1. Seuns
  1. Maandae Woensdae en Vrydae: Grys kortbroek (Grys langbroek vir winter opsioneel), wit hemp, skooltrui, swart skoolskoene en grys skoolkouse – nie wit sokkies nie. Wintertyd drimac van die skool oor trui met grysbroek is toelaatbaar.
  2. SWEETPAK: LO dae Dinsdae en Donderdae met LO drag.
  3. SPORTDRAG: Donkerblou rugbybroek en gholfhemp
  4. LO: Gholfhemp en oefenbroek, sweetpak met tekkies.
  5. RUGBY: Donkerblou rugbybroek. Truie sal voorsien word.
  6. ATLETIEK: Donkerblou rugbybroek en gholf-hemp
  7. KRIEKET/TENNIS: Gholfhemp, donkerblou rugbybroek/witlangbroek wit sokkies (Tennis) en seilskoene (tekkies).
 2. Dogters
  1. Maandae, Woensdae en Vrydae: Donker grys skoolromp of grys langbroek, wit hemp, skooltrui, swart skoolskoene en kort wit sokkies. NB. Romp nie meer as 10cm bokant knie nie. Wintertyd drimac van die skool oor trui met grysbroek/romp.
  2. SWEETPAK: LO dae Dinsdae en Donderdae met LO drag.
  3. SPORTDRAG: Donkerblou kortbroek/fietsrybroek met kort pyp en gholf-hemp.LO: Golfhemp en oefenbroek/fietsrybroek met kort pyp.
  4. ATLETIEK/NETBAL: ‘n Donkerblou kortbroek/fietsrybroek met kort pyp en gholf-hempie. Rompies vir netbal word voorsien.TENNIS: Gholf-hempie en donkerblou kortbroek/fietsrybroek met kort pyp. Nuwe kinders kry ‘n maand tyd om nuwe skooldrag aan te koop.
 3. Skoliere mag geen juweliersware of ander kentekens dra nie. Dogters mag wel goue of silwer knopie of ringetjie dra om gaatjies in hul ore te hou. Slegs een oorbel/oorring in elke oorlel. Geen seëlringe nie.
 4. Persoonlike netheid
  1. Hare moet netjies en skoon wees. Die kuif mag nie in die oë hang nie.'
  2. Kort hare wat aan die kraag begin raak moet vasgemaak word. Lang hare kan gevleg word of vasgemaak word met navy Alice Band, navy linte of navy haarbolletjies, navy rekkies of navy knippies. Gekleurde hare is ontoelaatbaar. Valshare is op voorwaardes toelaatbaar. SEUNS: Hare mag nie aan die hemp se kraag raak nie en die ore moet oop wees. Steps word op voorwaardes van die skool toegelaat. Geen gel mag gebruik word nie.
  3. As jy na die binnekant van jou hand kyk, mag jou naels nie by jou vingerpunte verbysteek nie. Geen naellak op naels is toelaatbaar nie.

Algemeen

 1. Huiswerk word gereeld en nougeset gedoen.
 2. Om te sê ek het vergeet, of ek weet nie, is nie ‘n verskoning by huiswerk nie.
 3. Gebruik slegs ‘n boeksak met stewige sye en nooit ‘n slap seilsak nie, omdat dit ons boeke verniel. As ‘n boek opsetlik verniel, betaal die kind die prys van ‘n nuwe een. Aan die begin van die jaar teken die ouer/voog vir die toestand van die boeke. Wanneer kind skool verlaat moet hand- en skriftelikeboeke ingehandig word.
 4. Niemand mag sonder toestemming uit die skool bly nie. Na afwesigheid moet jy ‘n brief ter verduideliking en deur die ouers onderteken, indien. Afwesigheid weens siekte langer as 3 dae moet ‘n mediese sertifikaat deur ‘n geregistreerde geneesheer op die dag van bywoning ingehandig word.
 5. Almal verlaat die Skool aan die einde van die kwartaal en nie voor die sluitingsdag nie. As u kind vroeër moet gaan, moet die ouer ‘n brief stuur.
 6. Ons glo aan selfdissipline en het nie toesig nodig om korrek op te tree nie.
 7. Studietye:
  Gr4 – 1h15 min
  Gr5 - 1h30 min
  Gr6 - 2h
  Gr7 - 2 h30 min
 8. Geen privaateiendom wat op perseel gesteel word, word deur die skoolversekering gedek nie.
 9. Namiddae moet kinders die sydeur by Gr 4 gebruik as hulle in die skool wil inkom, nie by die Hoofingang nie.
 10. Gedrag binne en buite skool moet altyd van gehoorsaamheid getuig.