Wie is Ons

Hoofde:

1962 – 1966 Mnr H P Wessels
1966 – 1971 Mev D C Stoltz
1972 – 1992 Mnr H E Pretorius
1993 – 1994 Mnr H J Bam
1994 – 1995 Mnr H E Pretorius
1996 – 2005 Mnr J J Swarts
2005 - Mev C Ferreira

Mev C Ferreira
Mev C Ferreira (Huidige Skoolhoof)

Bestuursbeginsels

 1. Die Direksie aanvaar aanspreeklikheid vir die verantwoordelike bestuur van alle toepaslike bates en laste van die Skool.
 2. Die Direksie aanvaar die koördinerende pligte geïmpliseerd in die ontwikkeling van ingeskrewe leerlinge.
 3. Die Direksie verbind hom tot die verant-woordelike bevordering van die onderrigproses volgens prosedures, bepalings en voorwaardes soos vasgestel en goedgekeur.
 4. Die Direksie sal die nodige standaard handhaaf wat noodsaaklik is vir die bevordering en voortbestaan.
 5. Die Direksie verbind hulself om die Skool planmatig en doelmatig te propageer ten einde te verseker dat dit een van die gesogte skole in Namibië bly.
 6. Die Direksie aanvaar die beginsel van merietevergoeding van leerkragte om hoogstaande gehalte diens te verseker.

Skool Leuse

Bewaar jou Skatte

Skool Missie

Om as staats-ondersteunde Afrikaansmedium Privaatskool ingeskrewe skoliere te onderrig volgens Christelik-nasionale riglyne binne die raamwerk van die goedgekeurde grondwet, huidige opleidingswetgewing, ordonnansies en volgens nasionale en internasionale behoeftes.

Doelstellings

 1. Om die ontwikkeling van ingeskrewe leerlinge op opvoedkundige, sielkundige en fisiese vlak te bevorder.
 2. Om elke leerling in staat te stel om sy/haar volle potensiaal te bereik (binne die raamwerk van menslike beperkinge en ontwikkelingsfases).
 3. Om elke leerling stelselmatig te ontwikkel tot ‘n verantwoordelike landsburger van Namibië.
 4. Om gekwalifiseerde, vaardige en gemotiveerde leerkragte en werknemers in diens te hê.
 5. Om die hoogste waarde aan integriteit te heg.